Borde du någonsin dela 10:or? (2023)

Att dela en 10-10-hand är bra, men inte en knekt-dam-hand, till exempel. Efter den första delningen kan dubblering och ytterligare delning av händer begränsas. Efter den första splittringen kan ett ess och ett tiokort betraktas som en icke-blackjack 21. Efter att ha delat ess får du vanligtvis inte slå mer än en gång.

Begäran om borttagning|Se hela svaret på telegraph.co.uk

Ska du någonsin dela tiotal?

När det kommer till att dela 10:or i spelet blackjack, bör slutsatsen vara: Genomsnittliga spelare bör aldrig dela och bör alltid stå på 20. Korträknare delas ibland i tio-rika kortlekar. Smarta turneringsspelare delar sig ibland när de behöver satsa fler marker, speciellt om det är den sista handen.

Begäran om borttagning|Se fullständigt svar på 888casino.com

Hur mycket ska man dela 10:or?

I Face-up Blackjack, där alla delade korten är exponerade, inklusive båda dealerns kort, är den korrekta strategin att dela 10:or mot dealerns 13, 14, 15 eller 16.

Begäran om borttagning|Se hela svaret på freep.com

Ska man dela 10:or mot en 6:a?

Om du delar ett par 10:or mot dealern 6 kommer du att vinna 64 procent av gångerna och bara förlora 36 procent (nettovinst på 28 procent). Du är överväldigande favoriten och kommer att vinna pengar när du delar.

Begäran om borttagning|Se hela svaret på casinocitytimes.com

Slår du på 15 mot en 10?

I ett dubbel- eller flerdäcksspel, om din 15 består av en 8-7, slå mot en dealer 10 upcard (istället för att ge upp). I alla spel, om dina 16 är flerkort eller resultatet av en pardelning, stå mot dealerns 10 uppkort istället för att slå.

Begäran om borttagning|Se fullständigt svar på 888casino.com

23 relaterade frågor hittades

Slår du 17 mot en 10?

Om dealerns kort är ett kort med 10 värden behöver du fortfarande en stark hand. Det är bäst att slå när du håller en hand på 10 eller 12-16 och stå på vad som helst 17 och över.

Begäran om borttagning|Se hela svaret på blog.grosvenorcasinos.com

Slår jag en mjuk 17:a mot en 4:a?

Du slår och drar ett ess som ger dig en mjuk 17 (2-4-A). Spelreglerna i de flesta landbaserade kasinon och onlinekasinon förbjuder dig från att dubbla en hand när du väl drar ett tredje kort; därför, om du har en multi-card mjuk 17, bör du slå.

Begäran om borttagning|Se fullständigt svar på 888casino.com

Ska du alltid slå 16 i blackjack?

Om du träffar 16:an vinner du 25,23 procent av gångerna, slår ut 69,31 procent av gångerna och pressar 5,46 procent av gångerna för en nettoförlust på 44,08 procent av gångerna. Genom att stå på "hårda 16" kommer du att vinna 29,01 procent av tiden och förlora 70,99 procent av tiden för en förlust på 41,98 procent av tiden.

Begäran om borttagning|Se hela svaret på aymag.com

Varför delar du 8:or mot 10?

Michael Shackleford, som kallar sig "the Wizard of Odds", säger att dela 8:or mot en dealer 10 har den "minsta förväntade förlusten" (i motsats till att stanna, slå eller dubbla) av alla drag med ett par 8:or.

Begäran om borttagning|Se hela svaret på sfgate.com

Slår du en 13:a mot en 6:a?

13 står mot dealer 2 till 6, annars träff. 12 står mot dealer 4 till 6, annars träff. 11 dubblar alltid. 10 dubblar mot dealer 2 till 9 annars träffade.

Begäran om borttagning|Se fullständigt svar på blackjackapprenticeship.com

Ska du dubbla med 10 mot 9?

Med tanke på ett vanligt spel med sex kortlekar där återförsäljare slår mjuka 17, talar grundläggande strategitabeller om att du ska dubbla ner med hårda 11 mot vilket kort som helst med dealern upp; på hård 10 när dealern har ett kort från 2 till 9; eller på hård 9 när dealern visar en 3, 4, 5 eller 6.

Begäran om borttagning|Se fullständigt svar på 888casino.com

Delar du 9:or mot 10:or?

Den grundläggande spelstrategin för ett par 9:or är att: Dela när dealerns uppkort är 2 till 6 eller 8, 9. Stå när dealerns uppkort är 7, 10 eller ess.

Begäran om borttagning|Se fullständigt svar på 888casino.com

Varför ska du alltid dela 8:or i blackjack?

Att dela åttor begränsar ens förluster och förbättrar ens hand. Probabilistisk forskning av förväntade värdescenarier visar att man genom att dela åttor kan omvandla en hand som ger en förväntad förlust till två händer som kan ge en förväntad vinst eller en minskad förlust, beroende på vad dealern visar.

Begäran om borttagning|Se hela svaret på en.wikipedia.org

Delar du 2:or mot en 7:a?

Den grundläggande spelstrategin för ett dubbel- eller flerdäcksspel där dubblering efter pardelning inte är tillåten (NDAS) är att: dela 2:or mot en dealers 4, 5, 6 eller 7; annars träffade.

Begäran om borttagning|Se fullständigt svar på 888casino.com

Ska du någonsin dela 7:or?

I spel med flera däck, dela alltid 7:or mot en dealers 2 till 7, annars slå. I dubbeldäcksspel, dela 7:or mot dealerns 2-8 om DAS eller 2-7 om NDAS; annars träffade.

Begäran om borttagning|Se fullständigt svar på 888casino.com

Har du någonsin delat 4S i blackjack?

RESPLITTING 4S

Om spelreglerna tillåter dig att splittra om, är det fördelaktigt för dig att göra det. Till exempel, om du fick ett par 4:or mot en dealers 5 upcard med DAS, bör du dela. Anta att på de fyra första får du ytterligare fyra vid dragningen. Du bör replikera för att bilda en tredje hand.

Begäran om borttagning|Se fullständigt svar på 888casino.com

Slår du 12 mot en 3:a?

Traditionell grundläggande strategi (även känd som "totalberoende strategi") säger att man ska stå på hårda 12 mot en dealers 4, 5 och 6 upp kort, och slå mot en dealers 2, 3 och 7 med ess upp kort. Det största misstaget som spelare gör när de får en hård 12:a inträffar när dealerns kort är 2 eller 3.

Begäran om borttagning|Se fullständigt svar på casinocenter.com

Ska jag alltid dubbla på 11?

För de flesta människor, särskilt de som är nyare inom blackjack, är det nästan alltid en bra idé att dubbla när du visar en 11:a.

Begäran om borttagning|Se hela svaret på kiowacasino.com

Är blackjack mer skicklighet eller tur?

Enbart baserat på statistik har vissa casinospelare tur och vinner pengar. Blackjack kan dock slås baserat på skicklighet – ingen tur involverad.

Begäran om borttagning|Se hela svaret på scu.edu

Varför slå 16 mot 7?

Korträknare kommer ibland att stå på 16 mot en dealers 10, men fortsätter att slå 16 mot 7. Nu kommer dealern att gå lite oftare med början med 7 än att börja med 10 - 26 procent av tiden på 7 i motsats till 23 procent av tiden som börjar med 10.

Begäran om borttagning|Se hela svaret på tunicatravel.com

Ska du slå eller stå på 16?

Om du träffar 16 kommer du att vinna 25,23 procent av gångerna, slå ut 69,31 procent av gångerna och trycka 5,46 procent av gångerna för en nettoförlust på 44,08 procent av gångerna. Genom att stå på "hårda 16" kommer du att vinna 29,01 procent av tiden och förlora 70,99 procent av tiden för en förlust på 41,98 procent av tiden.

Begäran om borttagning|Se hela svaret på aymag.com

Ska jag slå med ess 6?

Ess-4 eller Ess-5: Dubbla mot en dealers 4, 5 eller 6; annars, slå. Om du slår, följ den grundläggande strategin för att avgöra om du ska slå igen. Ess-6: Dubbla mot en dealers 3 till 6; annars, slå. Om du slår, följ den grundläggande strategin för att avgöra om du ska slå igen.

Begäran om borttagning|Se hela svaret på archive.triblive.com

Dubblar du mjuk 19 mot en 6:a?

Du dubblar ner på mjuk 19 mot en dealers 6 uppkort i: ett spel med en kortlek. alla dubbel- och flerdäcksspel med H17. Stå mot alla andra återförsäljares upcard.

Begäran om borttagning|Se fullständigt svar på 888casino.com

Dubblar du 11 mot en 10?

När du dubblar ner riskerar du att förlora dubbla din ursprungliga insats, men med 11 mot 10 vinner du dubbla din insats oftare, vilket ger dig en högre genomsnittlig vinst.

Begäran om borttagning|Se hela svaret på tunicatravel.com

Ska du dubbla på 12?

Dubbla aldrig ner när du visar något högre än en 11:a, eftersom chansen att gå i botten är för stor för att riskera. Det är bättre att helt enkelt slå eller hålla fast vid en lägre totalsumma och sedan hoppas att dealern går i konkurs. I grund och botten, om du någonsin är osäker på om du ska dubbla, håll dig till det säkra alternativet och behåll din insats som den är.

Begäran om borttagning|Se hela svaret på casino.org

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated: 10/21/2023

Views: 5431

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.